Obě křižovatky byly uvedeny do provozu již na konci loňského roku pro všechny průjezdové směry. Nyní je potřeba udělat především komunikace včetně chodníků.

„Od pondělí se pokračuje po zimní přestávce s výstavbou vlastního středu okružní křižovatky Masarykova – Modlanská – Přítkovská. Zatím se v této době jedná skutečně pouze o centrální část křižovatky,“ řekla včera v rozhovoru pro Deník Ivana Müllerová z teplického magistrátu.

Od poloviny března pak dodavatel plánuje frézování vozovky, původních živičních vrstev, a následně pokládku nových povrchů.

Práce budou probíhat zpočátku bez omezení provozu. Při frézování, ale zejména při pokládkách nových vrstev, stavební firma předpokládá uzavření průjezdu křižovatkou ve směru od Ústí – od křižovatky s ulicí Seifertovou, ve směru od Modlan od křižovatky s ulicí Štůrovou a ve směru z Přítkovské od ulice Antala Staška.

„Tedy by to z hlediska uzavírek a omezením provozu mělo být tak, jak tomu bylo v podzimních měsících a v souladu s rozhodnutím o uzavírce vydaném Krajským úřadem,“ podotýká Müllerová.

Tyto uzavírky však budou jenom po dobu vlastního provádění prací a to převážně o víkendech a to i v první polovině dubna. Po dobu uzavírek budou vyznačeny objízdné trasy pro osobní vozidla ulicí Gagarinovou, Modlanskou a Štúrovou. Ve směru z Přítkovské pak ulicí Antala Staška, tedy opět stejně jako napodzim. Průjezd pravidelných autobusových a trolejbusových linek zůstane zachován.

Podobně se po zimní pauze začalo pracovat také na nové okružní křižovatce Riegrova, Okružní, Stanová. Zde budou práce probíhat za částečného uzavření. Zatím však bez omezení a spíše pak o víkendech v závěru dubna. Při pokládání konečných povrchů zde bude doprava řízena semafory. O přesných termínech budeme v Deníku včas informovat.

Má to vést k větší bezpečnosti

Počet kruhových křižovatek na Teplicku postupně roste. Takovéto křižovatky mají své odpůrce i příznivce.

Kruhový objezd má podle policistů obecně přispět k plynulejší dopravě ve městě, ale donutí řidiče také zpomalit. Řidiči vjíždějí do kruhových objezdů pomaleji než do klasických křižovatek. Je to i tím, že mnozí se na světelných křižovatkách snaží projet ještě na oranžovou.