V průběhu dubna došlo v okrese Teplice k poklesu počtu uchazečů o zaměstnání o 217 osob. Počet zájemců o práci poklesl také ve všech mikroregionech. V mikroregionu Teplice o 62 uchazečů, Duchcov o 80 uchazečů, Bílina o 50 uchazečů a Krupka o 32 uchazečů.

„Volných pracovních míst jsme na úřadu práce evidovali 131, na konci března to bylo 122 míst. Pro uchazeče se základním vzděláním bylo k dispozici 12 míst, pro vyučené 44, pro středoškoláky a uchazeče s vyšším odborným vzděláním 41 a pro vysokoškoláky 34 volných míst,“ informoval Tomáš Raichl z Úřadu práce v Teplicích.

Celkově připadá na jedno volné pracovní místo 68,3 uchazečů o zaměstnání.

Z evidence Úřadu práce v Teplicích bylo naopak vyřazeno 954 uchazečů o zaměstnání, z nichž 639 nastoupilo zpět do pracovního poměru. Pro nespolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 167 uchazečů. Osoby, které mají problémy s uplatněním na trhu práce, ÚP v Teplicích umisťuje na pracovní místa finančně podporovaná v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a zajišťuje jim rekvalifikace podle potřeb trhu práce. Od počátku roku bylo do opatření aktivní politiky zaměstnanosti zařazeno celkem 1 317 osob. (re)