První místostarostka Vendula Vodičková, pod kterou tato problematika spadá, společně se zástupci sociálního odboru, městské policie a v některých případech i zástupců úřadu práce se zaměřili na problémové osoby a na zkušenosti slušných obyvatel s jevy, které problémoví lidé způsobují.

Některých místních šetření se zúčastnila i druhá místostarostka pro věci investiční Zuzana Bařtipánová.

“Cílem těchto šetření je především zjistit, jaké problémy danou lokalitu sužují. Dále také informovat obyvatele o jejich povinnostech a nárocích. V této osvětě a pomoci máme prioritní zájem pokračovat. Pomoc opravdu potřebným by se neměla týkat pouze dávek, ale veškeré pomoci v běžném životě, neboť hodně našich slušných obyvatel a seniorů nemá o svých nárocích žádné povědomí,” uvedla první místostarostka Vendula Vodičková.

Šetření za účasti zástupců úřadu práce znamenají vyšší dopad kontroly. “Pravomoci úřadu práce jsou větší než zástupců města. Jako poskytovatel doplatku na bydlení může příjemce kontaktovat a kontrolovat přímo. Takovému místnímu šetření pak už nemůže zabránit ani majitel nemovitosti,” doplnila místostarostka. Zástupci úřadu práce byli přítomni při letošním šetření v ulici Seifertova, Za Chlumem, Důlní a v SUNNu.

Nejčastěji, celkem sedmkrát, se místní šetření uskutečnilo ve Švabinského ulici, pětkrát v ulici Za Chlumem, třikrát v SUNNu, dále dvakrát v Seifertově a Důlní ulici a jednou v ulici Antonína Sovy.

„Všichni, kteří se kontrol účastní, dávají svým běžným pracovním povinnostem něco navíc a za to jim děkuji,“ uvedla první místostarostka Vendula Vodičková.

Pavlína Nevrlá