Pacient, který má zájem o uhrazení poplatku pouze podepíše prohlášení o tom, že souhlasí s tím, aby Ústecký kraj jeho povinnost zaplatit regulační poplatek převzal a kraj zmocní k jeho zaplacení. Toto prohlášení pak pacient odevzdá v pokladně zdravotnického zařízení. Podmínkou, aby mohl pacient této možnosti využít, je trvalé bydliště na území kraje. Tiskový mluvčí Krajské zdravotní a.s. Jiří Vondra upřesnil, že prohlášení se součástí účtu, který je pacientovi vystaven. Povinnost platit poplatek nepadla, závazek však za pacienta v případě jeho přání převezme kraj.

„Hrazení bude probíhat bezplatně. Pacienti nebudou fakticky nic platit, kraj jim nebude nic vracet, zaplatí za ně poplatky rovnou. Krajským zdravotnickým zařízením kraj poskytne zálohu, ze které budou poplatky čerpat. Na každém zastupitelstvu pak předloží vyúčtování, za kolik pacientů, respektive poplatků, už ze zálohy vyčerpali peněz,“ vysvětlil blíže způsob hrazení náměstek hejtmanky Pavel Kouda. Vondra dodal, že nemocnice tento smluvní vztah tedy pouze administruje.

Zpočátku lidé nevěděli, jakým způsobem mohou svůj nárok uplatnit. Nyní by již měli být dostatečně informováni jak z informačních plakátů, tak i od personálu. Ředitel teplické nemocnice dodal, že pacienti jsou o nové možnosti informováni a to hned na několika desítkách míst v areálu celé nemocnice i polikliniky a také u lékařů. Mnozí pacienti si již na placení zvykli a dokonce je podporují, proto zmíněné možnosti nevyužijí.