Smlouvu podepsala rektorka UJEP Iva Ritschelová a generální ředitel Štěpán Popovič.

Sklárna poskytne letos škole finanční prostředky na podporu vzdělání ve výši 300tisíc korun. Potvrdil to Petr Maxa, mluvčí společnosti.

Studenti ipedagogové ústecké univerzity cestují na různé zahraniční stáže, ale třeba taky na vystoupení nebo na výstavy. Univerzita letos grantový program vypsala už počtvrté a AGC na něj už počtvrté finančně přispěla. Spolupráce je oboustranná.

Ústecká Univerzita Jana Evangelisty Purkyně přizpůsobuje své obory požadavkům, jaké má největší výrobce plochého skla vČeské republice.

Na Fakultě výrobních technologií a managementu studenti navštěvují například obor Sklo a plasty, který přesně vyhovuje požadavkům podniku. Sklářský gigant by poté samozřejmě brall, aby se studenti rekrutovali na odborné zaměstnance společnosti. Není to ale vrámci uzavřené spolupráce povinnost.