Připomněli si tradiční oslavy dožínek, při nichž venkovská chasa vždy předávala panstvu dožínkový věnec a přála bohatou úrodu do dalšího roku.
Dožínkové slavnosti vždy vnesou do bystřanského domova důchodců pohodu, radost, veselí a v neposlední řadě vzpomínky na mládí. Konečně, jak si tradice správných dožínek žádá.

Vždycky je to spojeno s tím, že se zaměstnanci přestrojí za chasu. Nejinak tomu bylo včera odpoledne. Kvůli počasí musel místo venkovní terasy posloužit prostor jídelny. Personál ve vlastnoručně vyrobených kostýmech předal coby chasa dožínkový věnec ředitelce, která jim na oplátku rozdala dukáty. Na uvítanou byl také vlastnoručně upečený chléb.
Dožínkové odpoledne pak pokračovalo společenskou zábavou s hudbou. (pem)