Pamětní výroční medaili z rukou krajského ředitele HZS Jaroslava Novotného a ředitele územního odboru Bohuslava Grunda převzal za dlouholetou spolupráci s Hasičským záchranným sborem také Teplický deník. Ocenění si velmi vážíme a o práci hasičů, kteří zachraňují životy a majetky nás všech, budete v Deníku číst i nadále. (re)