„Jde o součinnost mezi českými a německými kolegy při zasahování proti pachatelům v různých situacích. Právní úpravy u nás a v Německu jsou rozdílné. Proto se musí policisté sjednotit. A to jak při zajištění pachatele, tak v bezpečnosti vlastní hlídky,“ uvedl Martin Polic, instruktor policie.

Jako figuranti použili při cvičení právě policisté. A to jak z české tak německé strany hranice. Nacvičovalo se zajištění pachatele, také běžná kontrola a to třeba i ozbrojeného cestujícího. To samé se také zkouší v rámci námětové přípravy při silniční kontrole.

Důraz se klade na to, aby český policista nepřekročil zákony v Německu a pak naopak kolegové ze Saska u nás. „Ti lidé musejí být sehraní a také se umět domluvit, přestože každý hovoří jinou řečí,“ doplnil Jan Ryska z cizinecké policie.

Několikadenní cvičení probíhá v rámci přeshraniční spolupráce.