Studentský slib skládali do rukou ředitele RNDr. Zdeňka Bergmana primáni (třídy 1.A a 1.B) a kvintáni (třídy 5.C, 5.D, 5.E a 5.F). Studentský průkaz převzalo od třídních učitelů 59 primánů (32 dívek a 27 chlapců) a 110 kvintánů (68 dívek a 42 chlapců). Slib studentů přednesla Kateřina Urbanová z 5.D. Studentskou hymnu zazpívali nováčkům sólisté sboru gymnázia.

Zástupkyně ředitele RNDr. Věra Ševčíková popřála studentům hodně úspěchů a vyjádřila přesvědčení, že na stejném místě bude studentům za 4 resp. 8 let předávat maturitní vysvědčení.