Celkem v republice neuspělo 19,5 % maturantů, na gymnáziích to bylo 5,1 % a na teplickém gymnáziu (GT) 1,4 %. V profilové části v ČR propadlo 5,9 %, na gymnáziích 3,1 % a na GT 1,4 %. Ve společné části zkoušky nezvládlo celkem 16,9 %, na gymnáziích 2,9 % a na GT 0 %.
„Celkový počet studentů 4. ročníku byl 70, z toho 7 nebylo připuštěno k maturitní zkoušce (tj. 10 %). Ústní části maturitní zkoušky (MZ) se zúčastnilo 63 žáků, z nich celkově 5 neprospělo, v jednom případě ze dvou předmětů (3 žáci z Aj a 3 žáci z ČJL). K písemné části maturitní zkoušky postoupilo 58 žáků, 57 z nich absolvovalo písemnou část úspěšně. Celkem tak z 63 účastníků MZ bylo 6 neúspěšných tj. 9,5 %,“ řekl Jiří Nekuda, ředitel Hotelové školy Teplice.

Na gymnáziu v Dubí maturovalo letos 28 studentů.

„V profilové i státní části maturitní zkoušky získalo 32 % vyznamenání, z toho 21 % se samými jedničkami dalším 10 % uteklo vyznamenání o jeden stupeň v celkové klasifikaci. O to větší radost zavládla, že maturanti uspěli ve všech povinných i nepovinných předmětech základní i vyšší úrovně obtížnosti. Mezi vybranými povinnými maturitními předměty byl český, anglický, německý jazyk a matematika obou obtížností, fyzika a základy společenských věd jako nepovinné předměty. Prvním místo v hodnocení získala angličtina s průměrem 1,37, dále čeština, fyzika a základy společenských věd s průměrem 2,0 , němčina s průměrem 2,7 a matematika s celkovou průměrnou známkou 2,8,“ sdělila ředitelka soukromého gymnázia J. A. Komenského v Dubí Jaroslava Turková a dodala: „Státní maturity ano, ale touto formou už nikdy! Jak po technické, tak po obsahové stránce mám velké výhrady. Nechápu, proč věci, které se dají udělat jednoduše a efektivně, musíme dělat složitě a za stamiliony. Na 28 žáků jsme museli vytisknout 5451 papírů (protokoly, dokumentace, pokyny). Další vícenáklady k zajištění maturitních zkoušek činily 41.175 korun. Z ministerstva jsme na žáka dostali 120 korun. Skutečné náklady však činily 1336 korun na žáka. Ty jsme museli uhradit z vlastních prostředků.“
Maturitní vysvědčení včera slavnostně předávalo například: Gymnázium Duchcov a to na zámku Duchcov, Hotelová škola – v obřadní síni teplického zámku, Gymnázium Dubí – na dubské radnici, SŠ technická AGC – v aule školy.

Premiéra státních maturit skončila. Nové byly pro studenty i pro kantory. Přes všechny rozpaky nakonec maturity nepotkaly žádné větší problémy, až na únik zadání testu z českého jazyka na internet. Přesto veřejnost státní maturity kritizuje, především proto, že stát stály neuvěřitelných 868 milionů korun.
O úrovních a podobě státních maturit diskutovali čtenáři Deníku na webových stránkách Denik.cz
Důchodkyně: V dnešní době zřejmě nikomu nevadí, jak se luftují stamiliony z oken! Navíc ty slavné maturity by udělala i moje dvanáctiletá vnučka. Jenom se potvrdilo, že minimálně polovina děcek nemá co dělat na střední škole.
Pavla: Já jsem si uniklou verzi maturity také zkoušela a neměla jsem s ní žádné větší problémy. A to mám už pět let po maturitě, takže jsem se nepřipravovala jako maturanti, kteří by měli mít řadu věcí čerstvě v paměti. Lehčí verze byla vážně lehká. (kos)