Již od konce měsíce května pořádají v různých školních, předškolních a jiných zařízeních pro děti ukázky techniky a vybavenosti strážníků MP Teplice a dále pořádají nebo spolupořádají dětské, sportovní a soutěžní dny. Jedním ze sportovních akcí je již druhý ročník turnaje v kopané na ZŠ Koperníkova, který se konal v minulých dnech na umělém povrchu v areálu školy. Strážníci sehráli postupně 5 zápasů se žáky 1. až 5. tříd.