Například dubští obyvatelé měli tuto možnost v pátek od 21 hodin, kdy se v kostele Panny Marie konala štědrovečerní bohoslužba. Odsloužil ji Jiří Breu. Další „půlnoční“ bohoslužby se konaly třeba v Modlanech v kostele sv. Apolináře, nebo v Teplicích na Zámeckém náměstí.