„Tato expozice bude i s hlavním sálem a galerií předků zahrnuta do speciálního prohlídkového okruhu, který přiblíží návštěvníkům mecenášské aktivity a historii původních majitelů z rodu Valdštejnů. Zámecká obrazárna bude navazovat na stávající prohlídkovou trasu věnovanou sběratelské činnosti Valdštejnů a životu Giacoma Casanovy, nejslavnějšího obyvatele duchcovského zámku,“ řekl kastelán Marian Hochel.

Restaurování obrazů probíhalo postupně už od 90. let minulého století, jejich vystavení však umožnily teprve nedávno dokončené opravy střech a rekonstrukce právě otvíraných sálů. Dřívější neuspokojivý technický stav místností totiž pro vzácná díla představoval nebezpečí poškození.
„Nová expozice není a ani nemůže být rekonstrukcí duchcovské Valdštejnské obrazárny, ale spíše jejím připomenutím. Vystaveny jsou tu převážně obrazy z původní obrazárny a z vybavení duchcovského a litvínovského zámku, doplněné jsou dalšími díly pocházejícími z valdštejnských sbírek v Doksech, či obrazy z depozitářů zámků spravovaných ústeckým pracovištěm Národního památkového ústavu,“ vysvětluje okolnosti vzniku nové expozice její autorka Dana Průchová.

Dějiny obrazárny jsou složité. Je to příběh opakovaných nákupů a následných prodejů, přemístění po první světové válce, konfiskace po druhé světové válce, nevyhnuly se jí ani krádeže.
Počátky duchcovské kolekce sahají do druhé poloviny 17. století.
Na konci 19. století obsahovala tato sbírka na 400 maleb vlámských, holandských, italských, německých, rakouských a českých malířů. Po přestěhování do Doks a konfiskaci se do Duchcova vrátila část kolekce – asi 200 děl. Zastoupeny v ní jsou malby Bartholomea Sprangera, Carla van Mandera, Jana Kryštofa Lišky, Petra Brandla, Jana Vojtěcha Angermayera, Jana Kašpara Hirschelyho a řady dalších autorů.
Kromě „Valdštejnského“ prohlídkového okruhu nabízí zámek i tradiční okruh „Casanovský“. Zámek je otevřený od úterý do neděle. Základní vstupné je 80 Kč. (kos)