Kavárna s terasou nebo podobný veřejný prostor pro setkávání lidí. Takové využití se nabízí do budoucna pro chátrající Hadí lázně v šanovském parku. Soukromý objekt je opět ve hře. Jeho vlastník, kterým je podnikatel Jaroslav Třešňák, se už skoro 10 let nemůže domluvit na způsobu rekonstrukce s Národním památkovým ústavem. Nyní zvolil nový cíl. Hadí lázně nabídl městu Teplice.

Zatím jsou k dispozici bez konkrétní ceny. „Budovu pan Třešňák koupil už před lety v chátrajícím stavu za 15 milionů korun. Další peníze padly na různé projekty, které byly připraveny kvůli rekonstrukci,“ uvedl zástupce Třešňákovy společnosti JTH Karel Schön. Přesnou cenu se Deníku nepodařilo zjistit, neboť podnikatel je v současné době pracovně mimo republiku. Českému rozhlasu už před časem řekl, že bude chtít minimálně tolik peněz, kolik do Hadích lázní zatím vložil.

Primátor Teplic Hynek Hanza zatím nechtěl nabídku nikterak komentovat. Vyjádří se k ní poté, co ji projednají radní. „Až se seznámíme s materiály a probereme možnosti,“ řekl.

Nejstarší lázeňská budova v Teplicích chátrá a stavební úřad majiteli nařídil zabezpečovací práce. Některé stavební úpravy Třešňákova firma už udělala, opravila zčásti například zadní a boční stěnu. Termín zajištění chátrající památky na žádost firmy kvůli dešťům stavební úřad prodloužil do 17. června.

Pokud termín zabezpečovacích prací nestihne, hrozí vlastníkovi od stavebního úřadu pokuta. V rámci záchranných prací je také nutné zachovat průčelí kolonády. Zájem na tom má samotné vedení města Teplice.

„V tomto prostoru by měla být sanována zřícená část překladu, který by měl být rozdělen v původním provedení,“ konstatoval náměstek primátora Jiří Štábl, který má na starosti lázeňství.

Technický stav budovy je už delší dobu špatný. Hrozí devastace kulturní památky, která dříve sloužila jako lázeňský objekt, pod kterým vyvěral Hadí pramen. Třešňák měl plány na obnovení balneoprovozu. Budovu chtěl zrekonstruovat podle svých představ. Jeho dosavadní vize ale zatím neprošly přes památkáře, podle kterých majitel nechce objekt zachovat v původní podobě, ale postavit místo něj nový.

Ten, kdo bude historickou empírovou budovu opravovat, to nebude mít vzhledem k současnému špatnému stavu snadné. Aby se památkově chráněný objekt zachránil, musí se například odizolovat od spodní vody.

„Je potřeba vybudovat efektivní, několikavrstvý izolační systém. To ale znamená, že do úrovně základové spáry je třeba ty konstrukce odstranit a nahradit novými,“ vysvětlil stavební odborník Jan Zatloukal z Českého vysokého učení technického.

Pavilon nad Hadím pramenem v centru Šanova byl postaven v letech 1838-1839 ve slohu pozdního empíru. Bývalé lázně jsou jednou z mála dochovaných empírových lázeňských budov v někdejším souměstí. Prošly velkou přestavbou v 70. letech 20. století. Po privatizaci v 90. letech byly opuštěny. Budova je dnes prázdná a chátrá.