Pohádkového nocování se zúčastnilo 15 dětských čtenářů. Velký ohlas měla světelná show a žonglérské vystoupení, do kterého se děti aktivně zapojily. Kromě plnění různých pohádkových úkolů si děti vyzkoušely stezku odvahy v noční knihovně.

Pozdě v noci knihovna utichla. Všichni nocležníci si akci moc užili a ráno odcházeli plni nových zážitků. S úsměvem na tváři si odnášeli pamětní list a malý dárek.