Dětem byla přiblížena práce Policie ČR, byli jim zodpovězeny dotazy týkající se policie. Následovala ukázka bojového umění a sebeobrany. Dále si žáci mohli prohlédnout výstroj člena pořádkové jednotky, donucovací prostředky a zbraně, které policisté používají. Největší úspěch měla laserová střelnice, kde si mohl každý vyzkoušet jak přesně míří.