Nejprve děti viděly ukázku poslušnosti, pak zadržení pachatele a to, jak na krátkou, tak pak i delší vzdálenost, kdy pes musel přeběhnout prakticky celé hřiště. Ukázky se staly atrakcí pro místní obyvatele, kteří práci policejních psů mohli sledovat přímo z oken panelových domů.

Pak byly připraveny ukázky techniky policie státní a také městské.

„Je to závěr celoroční aktivity školy ve spolupráci s teplickou státní a městskou policií. Během roku děti plnily úkoly a měli přednášky na téma prevence,“ řekla Ilona Novotná, policejní preventistka