Nejvíce osob napomáhajících k pobytu nelegálních migrantů (převaděčů) bylo letos zadrženo u Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje (54 osob, tj. 36,0 %), Ústeckého (30, tj. 20,0 %), Plzeňského (14 osob) a Jihočeského kraje (13 osob)," uvedla Kateřina Rendlová z cizinecké policie.

Cizinecká policie shrnula dosavadní devítiměsíční období nelegální migrace z pohledu statistiky.

Budou odsouzeni

Při zadržení a odsouzení převaděče se jedná o plnění mezinárodních závazků České republiky k ochraně hranic Schengenského prostoru. Převaděčům hrozí vězení většinou v rozpětí od šesti měsíců do pěti let. Pokud jde o cizince, bude též vyhoštěn. (ro)