„V těchto dnech se mohou majitelé chat v teplickém okrese setkat v blízkosti své chaty s letákem, který je upozorňuje na kontrolu tohoto objektu. Letáky umísťují k chatám policisté, kteří fyzicky zkontrolují, zda nedošlo k narušení objektu,“ uvedla Ilona Novotná.