„V rámci projektu Adopce školy jsme děti během školního roku učili o tom, co dělají policisté, jak se mají chovat malé děti na ulici. A akce v zámecké zahradě je vlastně uzavřením a zhodnocením celého roku,“ řekl včera Libor Hradec z duchovské policie, která si školu adoptovala.

Na děti, které byly rozděleny do skupin po čtrnácti, čekal okruh sestávající ze třiceti zastávek, na kterých museli školáci plnit různé úkoly. Vše mělo vztah na policii. Například určit dopravní značky, poznat na nakreslené křižovatce, kdo jak ji projede a podobně. Nechyběla zdravověda a nebo soutěžní úkoly, například v běhání „opičí“ dráhou na čas. Pro nejlepší byly připraveny ceny od sponzorů.

Policisté z obvodního oddělení PČR v Duchcově si „adoptovali“ žáky ZŠ J. Pešaty. „Základní myšlenkou projektu je komunikovat se zástupci členů naší společnosti ve věkovém rozmezí 6 – 15 let, jejich učiteli i zákonnými zástupci,“ sdělila policejní mluvčí Ilona Novotná.

Od začátku školního roku měli policisté z duchcovského obvodního oddělení několik přednášek na téma Policie ČR. Na ty postupně navazují přednášky o silničním provozu, drogách, šikaně apod.

„Školáci by se měli postupně zařazovat do života naší společnosti a stát se tak našimi plnohodnotnými partnery. Proto se budou pomocí různých forem a metod spolupráce se zástupci OO PČR v Duchcově zábavnou a přiměřenou cestou učit zodpovědnosti za své chování a jednání, poodkryjí neznámou oblast života některých institucí činných v trestním řízení, naučí se chápat policistu jako partnera, nikoli jako “strašáka“, naznačila smysl spolupráce školy s policií Ilona Novotná.