Po tomto zjištění byla Městská policie Dubí vyzvána, aby krajskému úřadu sdělila, kolik pokut strážníci udělili na místě a kolik bylo oznámeno správnímu orgánu k řízení. K tomu zaslala dokumentaci k jednotlivým pokutám, nezávisle na tom, zda jim byla na místě hned zaplacena nebo ne. 

„Vzhledem k tomu, že v době, kdy Městská policie Dubí měřila rychlost v obci Srbice, neměla příslušné právní předpisy, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství provede zkrácené přezkumné řízení, v němž budou všechny příkazy na místě, uložené dotčeným osobám za zjištěná překročení nejvyšší dovolené rychlosti, zrušeny,“ informoval Martin Volf z oddělení mediální komunikace Ústeckého kraje.