„K tomu, abychom mohli naplnit potřeby a očekávání veřejnosti, musíme mít dostatek sil a prostředků. V současné době se potýkáme s velkou generační výměnou a bez doplnění policistů do pořádkové, dopravní a kriminální policie budeme tyto potřeby veřejnosti pouze složitě naplňovat,“ píše v dopise rozeslaném na obce ředitel teplické policie Petr Sytař.
„Naším cílem je především zvýšení počtu policistů v ulicích a zejména zkvalitnění obchůzkové služby policistou ve svěřeném úseku tak, aby každý občan mohl znát „svého“ policistu. Již nyní máte možnost se na stránkách Ministerstva vnitra v sekci Policie seznámit s jednotlivými okrskáři a jejich úseky. Ke splnění tohoto cíle však potřebujeme doplnit chybějící policisty, kteří možná právě chybí ve vaší obci,“ obrací se na vedení měst a obcí teplická policie.
Na to, co všechno musí uchazeč o policejní uniformu splňovat, jsme se zeptali mluvčí teplické policie Ilony Novotné.
„Uchazeč se zájmem vykonávat službu v policii musí na personálním pracovišti teplické policie podat písemnou žádost o přijetí do služebního poměru.
Vedle této základní podmínky musí zájemce ještě splňovat určitá kritéria. Která to jsou?
Občanství České republiky, věk nad 18 let. Dále bezúhonnost – prokazuje se opisem z evidence rejstříku trestů (zajišťuje policie).
Jaké musí mít uchazeč vzdělání?
Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Co všechno se po něm bude požadovat?
Zdravotní, fyzickou, a osobní způsobilost k výkonu služby – prokazuje v průběhu přijímacího řízení – zdravotní posudek policejního lékaře, testy tělesné zdatnosti, posudek psychologického vyšetření. Vyšetření si zajišťuje PČR.
Může být policista podnikatel a nebo třeba působit v politice?
Nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí a vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nesmí být ani členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.
Kam se mohu v případě zájmu o policejní práci obrátit?
V případě vašeho vážného zájmu o služební poměr u Policie ČR nás kontaktujte na policejním ředitelství v Teplicích, nebo napište či se osobně dostavte.