A právě o nich jsme si povídali se Zdeňkem Haislerem, pracovník výběru k PČR v Teplicích.
„Musí být občan České republiky, starší 18 let, bezúhonný, minimálně se středoškolským vzděláním. Není členem žádné politické strany nebo politického hnutí. Musí před nástupem k Policii ČR ukončit živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost. Splňuje zdravotní, fyzickou a osobnostní způsobilost k výkonu služby.

Šanci mají muži i ženy

Potřeba vhodných uchazečů k policii nerozlišuje mezi mužem a ženou, ani mezi národnostními menšinami nebo náboženským přesvědčením. Pokud zájemce splní náročné podmínky výběrového řízení, může nastoupit k Policii ČR.
Jak uvádí Policejní prezidium, celorepublikově bude ke konci roku chybět kolem 5 000 policistů. Uvedený problém se nevyhýbá ani Okresnímu ředitelství Policie ČR Teplice. Koncem měsíce prosince 2007 bude chybět v okrese Teplice 10 policistů.

„Výběrové řízení uchazečů o vstup k Policii České republiky je náročné. Skládá se z komplexního lékařského vyšetření uchazeče. Dalším náročným procesem je psychologické vyšetření, které je zaměřeno na osobnostní a vědomostní schopnosti a znalosti uchazeče. Neméně důležitá je však fyzická způsobilost uchazeče, která se skládá ze čtyř sportovních disciplín: člunkového běhu, „mužských“ kliků, celomotorického testu a běhu na 1000 metrů. Pokud není uchazeč pecivál a maminčin domácí mazánek, a alespoň trochu se věnuje sportu, nejsou uvedené disciplíny pro něho nepřekonatelnou překážkou,“ říká Zdeněk Haisler.

Každý zájemce, který splňuje výše uvedené podmínky se může osobně dostavit v Teplicích-Trnovanech na Okresní ředitelství Policie, kde mu budou zodpovězeny všechny další případné otázky. Uchazeč se může rovněž telefonicky spojit na tel. č. : 974 439 402 nebo 974 439 400 s pracovníky, kteří mu poskytnou všechny potřebné informace.
Podle potřeby jdou na oddělení


„Všichni uchazeči, kteří projdou náročným výběrovým řízením ke vstupu k Policii ČR, Okresního ředitelství Teplice jsou zařazeni na některé z oddělení Policie v okrese Teplice. Rozdíl vzdělání mezi novými policisty je následující. Policisté se středoškolským vzděláním absolvují Střední policejní školu v délce 12 měsíců formou denního studia. Uchazeči s vysokoškolským vzděláním absolvují Střední policejní školu v délce 8 týdnů při zaměstnání. Pokud se jedná o vysokoškoláka s právnickým vzděláním, je délka studia 6 týdnů při zaměstnání,“ říká Haisler.