V průběhu středy a čtvrtka probíhala celorepubliková dopravně bezpečnostní akce, při které policisté věnovali zvláštní pozornost nákladní a autobusové dopravě a to v rámci mezinárodní organizace TISPOL (European Transport Police Network). Ta představuje síť evropských dopravních policií a klade si za cíl zvyšování bezpečnosti provozu a vynutitelnost práva na silnicích. Usiluje o snížení počtu osob zabitých nebo vážně zraněných při dopravních nehodách na evropských silnicích.

Do akce se zapojili i tepličtí dopravní policisté, kteří se v rámci akce mimo jiné zaměřili na dodržování dohody AETR, která předepisuje například profesní způsobilost řidičů, maximální dobu řízení, délku a četnost povinných přestávek, nebo dodržování předepsané doby odpočinku a dohody ADR, která upravuje podmínky přepravy nebezpečných věcí a předmětů, pro jejichž vlastnosti (hořlavost, žíravost, výbušnost a další) může být jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí.

Policisté během akce zaevidovali 22 případů porušení platných předpisů. V osmi případech byly zjištěny závady na technickém stavu vozidel, tři osoby nebyly za jízdy připoutány bezpečnostními pásy. V šesti případech došlo k porušení zákona o silniční dopravě, jeden člověk u sebe neměl řidičský průkaz a jeden řidič nepředložil doklad o pojištění odpovědnosti. Celkem policisté přestupcům udělili blokové pokuty v celkové výši 8 500 korun, dva případy porušení zákona oznámili k projednání ve správním řízení na příslušný úřad.