Každý, kdo přispěl do kasičky, dostal pomeranč a mohl si vybrat drobný keramický výrobek klientů domova. Pět procent z výtěžku připadne České alzheimerovské společnosti a zbylé vybrané peníze poputují bystřanskému domovu důchodců, který je pobočkou České alzheimerovské společnosti a zároveň kontaktním místem. Z peněz budou nakoupeny různé speciální pomůcky především pro klienty Vážky. Bystřanský domov důchodců pořádá sbírku již několik let. V loňském roce vybrali okolo devíti tisíc korun. V letošním roce byly do sbírky zapojeny tři oranžové kasičky, jedna na charitativním koncertě, v domově a na veřejnosti. Do té přispěla Magdě Kmeťové i Pavla Šedá s dcerkou Barunkou.