„Pokud se řidič dopouští závažných dopravních přestupků, bude vyřazen ze silničního provozu a podroben „masáži" na 12 měsíců pozbytí řidičského oprávnění, potom přezkoušení z odborné zdravotní a psychické způsobilosti.

Důležitá je recidiva, vyloučení řidičů, kteří se dopouští nejnebezpečnějších hrubých přestupků," upozorňuje ústecký dopravní psycholog Josef Seidlic.

Blízká osoba již nemá šanci

Dodává: „Je velmi dobré, že osoba blízká již nikomu nepomůže. Bylo zneužíváno, že auto, v němž se řidič dopustil porušení dopravních předpisů, neřídil majitel, ale osoba blízká, kterou nemusel majitel vozu identifikovat. Je zavedena objektivní odpovědnost provozovatele vozidla.

Pokud se nepodaří zjistit pachatele za volantem vozidla, přechází odpovědnost na provozovatele, který musí zajistit, aby jeho vozem nebyly páchány přestupky."

Obrana se prodraží

Jste zastaven kvůli přestupku? Šikulové radí: Vždy požádejte o oznámení přestupku do správního řízení. Nic nepodepisovat a na místě neplatit. Je tato rada rozumná?

Podle psychologa Seidlice jde jenom o oddálení problému:

„Tento postup může přinést podstatné prodražení přestupku. Ve správním řízení sankce bývají až desetinásobné. Ani právník vám nemůže garantovat, že vám pomůže. Pokud je přestupek dostatečně zdokumentovaný, bude vás to stát více času i peněz.

Nezapomeňme, že policisté mají již ve velké míře velmi dobře zdokumentované přestupky řidičů pomocí technických zařízení."

Počítače vás znají

Důležité upozornění: Pokud se dohadujete s policistou o svém dopravním přestupku, hrát si na svatouška nepomůže, pokud nemáte čistý bodový rejstřík.

Neboť si může policista přímo ve služebním autě na počítačovém terminálu najít historii vašich přestupků. Pokud jste problémový řidič s dlouhým přestupkovým záznamem, raději neriskujte správní řízení.