O ukázkové ošetření jednoho vzrostlého stromu mohou žádat obce, školy, spolky, sdružení a další neziskové organizace. Jejich prostřednictvím mohou strom přihlásit i jednotlivci.

„Bezplatné hodnocení zdravotního stavu všech přihlášených stromů, jejich vitality i stability provádíme s pomocí odborníků a studentů z Lesnické a dřevařské fakulty. Jejich posudek pak slouží jako základní podklad pro ošetření a další péči o strom," uvedla Barbora Vojáčková z Mendelovy univerzity v Brně, která se na projektu podílí spolu s Nadací Partnerství.

Vybrané stromy na jaře příštího roku ošetří certifikovaní Evropští arboristé. „V koruně stromů nejčastěji odstraňují suché a poškozené větve, zkracují větve zasahující do veřejného osvětlení nebo překážející chodcům v cestě. Někdy také instalují bezpečnostní vazby, které omezují riziko rozlomení koruny stromu a zabraňují pádu větví na zem," vysvětlila Šárka Weberová ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, která certifikované arboristy sdružuje.

Zdaleka ne všichni majitelé a správci stromů vědí, jak se o stromy správně starat. Cílem projektu Zdravé stromy pro zítřek je právě vzdělávání lidí v oblasti odborné péče o zeleň. Pokyny pro registraci stromu z vaší obce a více informací najdete na www.zdravestromy.cz.(pod)