Paní Langová si na zpoplatnění služby přítomnosti otce u porodu opakovaně stěžuje. Za tuto službu však nemocnici nezaplatila ani korunu, a to z prostého důvodu. Poplatek jí nebyl vůbec účtován. Paní Langová absolvovala předporodní kurz v mateřském centru Srdíčko, kde zaplatila 1 000 Kč za jeho absolvování. Tento poplatek si následně nechala proplatit od své pojišťovny! Sdružení Srdíčko není žádnou součástí žádné z našich nemocnic.

Přítomnost otce u porodu v naší nemocnici tedy skutečně nestála paní Langovou ani korunu. Pro úplnost dodáváme, že kurz v Srdíčku stál 1 000 Kč, přičemž v rámci tohoto kurzu není účtována přítomnost otce u porodu. Kurz pořádaný naší nemocnicí sice stojí stejně, ale zahrnuje i poplatek za přítomnost otce u porodu. Bez „přítomnosti“ činí cena našeho kurzu 500 Kč. V dané souvislosti je tudíž námi stanovená cena za přítomnost otce u porodu, včetně našeho kurzu, výhodnější.

Finanční úhradu za přítomnost otce u porodu požadujeme a požadovat budeme, stejně jako jiná zdravotnická zařízení. Je to v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, na základě kterého jsme oprávněni tuto úhradu za pobyt v zařízeních ústavní péče z jiných než zdravotních důvodů požadovat. Nejedná se o službu hrazenou ze zdravotního pojištění, proto na tuto úhradu máme nárok. Zajišťovat komukoliv zdarma přítomnost u porodu nám legislativa neukládá. Samozřejmě není legislativně upravena povinnost absolvování předporodního kurzu, ale dle našeho mínění je více než užitečný a trváme na něm.

Obsahová část kurzu či proškolení vychází z našich praktických zkušeností a jako takový je kurz řádně odborně zajištěn. Nicméně uznáváme i kurzy ostatních sdružení, včetně Srdíčka, nikdy jsme netvrdili opak. Preferujeme ale praktické proškolení a seznámení s pobytem otce na porodním sálu, který umožňuje pouze náš kurz, a to ve vztahu k negativním zkušenostem, které s účastí otce u porodu bez proškolení máme.

Poplatek za přítomnost otce u porodu je stanoven ceníkem naší společnosti. Náš ceník služeb je interním předpisem a kalkulaci jednotlivých položek prováděl odborný pracovník a je plně v souladu se zákonem o cenách, jakož i s jinými právními předpisy, kterými jsme povinni se řídit.

S cenou službou přítomnosti otce u porodu, se řadíme mezi nemocnice, kterých je v Česku drtivá většina a v porovnání se srovnatelnými zařízeními lze náš poplatek považovat za běžný standard. Nakonec i stěžovatelkou využitá služba sdružení Srdíčko je ve stejné výši, a to účastníci kurzu nemají možnost seznámení s pobytem otce na porodním sálu. Není li někdo s nabízenou službou spokojen, má možnost jiné volby.

Jiří Vondra, mluvčí KZ, a. s.