Čekal jste to?
Ne (smích). Musím opravdu říci ne, protože soutěžit s kolosy jako je ČEZ, Škodovka a nebo třeba bankovní ústavy, je vždy složité. Vždycky říkám, že nemůžeme vyrobit tolik skla jako třeba škodovka aut. Je to nesrovnatelné. Ale zase jsou věci, které asi umíme mi lépěji.
Za co si to podle vás Glaverbel zasloužil?
Tak to je pěkně složitá otázka. Jak zasloužil? Řekl bych, že v tom je celá řada faktorů. Bylo nepochybně porovnáno to, co poskytujeme mi a co poskytují ostatní svým zaměstnancům. A ze srovnání to vzešlo. Výhod, které dáváme našim lidem, je celá řada. A některé z těchto výhod jiní prostě nedávají. Abych to ale trochu vybalancoval, my zase za ty výhody chceme hodně kvalitní práci.
Co osobně pro vás takovéto ocenění za práci znamená?
Tak určitě to je prestiž.
Oslavíte to nějak?
(smích) To mi připomíná film Vesničko má, středisková. Scénu, jak Labuda přijel pro písek a nebyl tam ten člověk od nakladače. Když ho našel spát vedle tak se ho ptal, co se děje? On mu odpověděl, že se mu narodil syn, tak oslavoval. Labuda pak na to řekl: Oslavuj, oslavuj, ale prací. Takže nebudeme to nijak zvláště oslavovat. Je to pro nás velké ocenění, ale není to určitě důvod k tomu, abychom šli všichni na pivo.
Je udělená cena obrazem loňského roku, který by tedy mohl být pro vás velmi úspěšný?
Z hlediska historie společnosti a z pohledu tržeb patřil k těm nejlepším. Vloni jsme v tržbách udělali náš absolutní rekord, měli jsme asi 14,4 miliardy. Ale když sleduji, jak se vyvíjí situace teď, tak si myslím, že budeme ještě lepší. Cena Zaměstnavatel roku není ale za hospodářské výsledky. Naše prodeje se nedají srovnávat se škodovkou. Vnímám tuto cenu jako důkaz toho, jak se staráme o naše zaměstnance a spolupracovníky. A to staráme bez ohledu na to, jestli uděláme 14,4 nebo 14,8 miliard. Není to úplně v rovnováze.
Ale vazba mezi vedením a zaměstnanci, to je právě jeden ze srovnávacích faktorů třeba se škodovkou, zůstaneme-li u toho podniku nebo pokud třeba zmíníme ČEZ. Je v tomto ohledu pro vás nějaká konkurence?
Tak to určitě. Všechny velké společnosti.
Jaké jsou další cíle společnosti?
Nechtěl bych odpovědět frází. Odpovím obšírněji. Bavil jsem se nyní se šéfem společnosti Asahi. Bavili jsme se také o postu manažera. Lidé si vždycky říkají, že takovýto člověk dělá strategické plány a rozvíjí společnost. Já ale říkám, že to tak není. Manažer má jediný úkol. A to vydělat peníze svým akcionářům. Když je vydělává, tak je to dobře. A když je nevydělává, tak je to také dobře, ale ne pro něj. Takže náš úkol je jednoznačný, vydělávat peníze.
To máte pravdu, že mnoho lidí si nedovede představit, co obnáší práce manažera. Jaký by podle vás měl být dobrý manažer?
Tak úkol má jasný, peníze. Ten prostředek k tomu je jeho schopnost mluvit. Ptal jsem se jednou studentů, protože o tom zrovna přednáším na univerzitě v Ústí, jak si představují práci manažera. Oni mi říkali, že musí plánovat a vytvářet strategii. Jenže to není ono. Musí především mluvit s lidmi. Komunikace je to podstatné, co má dělat od rána do večera. Na ostatní věci má lidi. Problémem je, že mluví s mnoha lidmi a pokaždé o něčem jiném. Musí být neustále schopný reagovat na řadu podnětů. To je ta správná práce pro dobrého manažera.
A je to vysilující?
Večer přijde domů a má pocit, jako kdyby složil tři vagóny uhlí. Ale když se vrátí v myšlenkách do celého pracovního dne, tak si řekne: No jo, ale vždyť já jsem prakticky nic nedělal, nic hmatatelného. Něco jiného je třeba práce v demoliční četě. Tam je to za vámi hned vidět. Padne dům a je všem jasný, jaká to byla práce. Jenže výsledek manažera uvidíte až někdy jindy, a za dlouho.
Co je podle vás při hodnocení firem to prioritní?
Peníze. Jak říká prezident Klaus, o peníze jde až v první řadě (smích).
Má Glaverbel hodně pracovníků?
Řekl bych, že na české poměry jich máme málo, ale na světové poměry jich máme o něco více, než bychom měli mít. Stále si myslím, že jsou tady ještě rezervy. A stále v produktivitě práce je co dělat. Produktivita práce jsou prodeje dělené počtem lidí. Takže buď můžete zvýšit prodeje a snížit počty lidí. A nejlépe obojí.
Hledáte pracovníky? A nebo chodí za vámi sami, že chtějí pracovat právě v Glaverbelu.
Dneska už bych řekl, že „b“ je správně. Máme tady řadu požadavků, nebo spíše řadu zájemců, kteří nám posílají své životopisy a kteří se ucházejí o práci tady. Máme je tady založené a když něco je, tak si z nich vytáhneme. To, co jsme dělali dřív, že jsme sháněli lidi, už není. Dneska lidé shánějí nás.
Co se za posledních deset let u vás změnilo?
Změnilo se prakticky všechno. Když přijedete do Teplic a podíváte se na firmu a nebudete přitom vědět, že jste v Česku, tak uvidíte sklárnu evropského standardu. Troufnul bych si říct dokonce světového. Nenajdete žádný hmatatelný rozdíl mezi firmou v Belgii, Itálii nebo třeba ve Francii. Což dříve nebylo. Tam byl vidět rozdíl okamžitě. Dneska to posuzuji očima člověka, který má na starosti operace v Rusku.
V Rusku to bylo špatné?
Když jsme koupili tamější sklárnu Bor a viděl jsem jen bláto a špinavé lidi a špinavé průčelí sklárny, tak jsem věděl hned, že jsem v Rusku. Dneska, pokud neumíte azbuku a netušíte, že jste v Rusku, tak vidíte moderní evropskou sklárnu. To je asi hodnocení práce. A je to vnějškový pocit. Ještě pak musíte získat ten vnitřní. Stačí mi jenom se projít po továrně a nemusím ani s nikým moc mluvit. Hned si udělám obrázek a je mi jasné, jaká je úspěšnost firmy a zda to funguje nebo ne.
Budete příští rok chtít titul Zaměstnavatel roku obhájit?
Určitě. Nechci, aby to ale znělo jako fráze. Budeme o to bojovat, jak nejlépe umíme.
Pro úspěch podnikání je velmi důležitá dobrá pověst společnosti. Jak se takováto pověst vytváří?
Je to určitě otázka toho, jak se firma chová ke svému okolí. Jestli ho zatěžuje ekologicky, jestli se stará o dobré jméno. Jestli pomáhá těm, kteří si to zaslouží. A těch není překvapivě moc.
A kdo si podle vás zaslouží vaši pomoc?
Já vždycky říkám, že kdo si nejvíce zaslouží pomoc, jsou nemocné děti. Těm nikdo jiný nepomůže. To znamená, že dobrá společnost se musí chovat sociálně. Že část zisku, který se vytvoří prací lidí, kteří tady dělají, dá na stranu pro takovéto charitativní činnosti. A to není prostředek k tomu, aby společnost byla slavná, aby se ukázala nebo předváděla. Nemám rád akce, když má přijet slavný umělec a my bychom měli sponzorovat jeho pobyt nebo jeho činnost. Tím pomůžeme jen jemu a případně jeho manažerovi. Preferuji dávat peníze do nemocnic a dětských domovů. Tedy opravdu těm, kteří si sami pomoci nemohou. Tohle je právě to, čím může dobrá společnost prospívat okolí.
Děkuji za rozhovor