Informační centrum v Teplicích funguje již 6 let a rok od roku se jeho návštěvnost zvyšuje. Renata Bartošová z centra vysvětlila, že i letošní sezona byla dobrá. Pro radu si chodily a stále chodí desítky turistů denně. Co se týče národnostní skladby návštěvníků, převažují jako obvykle německá klientela, přicházeli Holanďané, různé anglicky mluvící národnosti, ale cestu do Teplic našli třeba i Španělé či Italové. Teplice se staly lákavé také pro Rusy. nic nezmění.

Více informací se dočtete v úterním teplickém deníku…