„Vážíme si všech, kteří s námi spolupracovali, ať prostřednictvím sponzorských darů nebo jako dobrovolníci při akcích. A bylo jich opravdu hodně. V poslední době se nám ale dařilo shánět peníze se stále většími obtížemi i na velice záslužné projekty,“ přiznává předsedkyně sdružení Eva Mžourková.
Podle ní je na vině také nový zákon o sociálních službách, který platí od 1. ledna 2007. Ten přikazoval neziskovým zařízením působícím v této sféře registraci u krajských úřadů do 30. června 2007. „My jsme Centrum Portus nezaregistrovaly. Jednak zákon nedefinuje žádnou takovou službu, jakou my poskytujeme. Za druhé se obávám, že těch 250 tisíc korun, které nám ročně stačily na veškerou činnost, by narostlo na půl miliónu. Abychom dostály povinnostem, které po nás stát vyžadoval, musely bychom za námi poskytované služby vybírat poplatky a kvůli velké byrokracii ještě navíc zaplatit úředníka, který by obstarával nesmyslně rozsáhlou agendu,“ vysvětluje Mžourková.

Přiznává, že v posledním roce pociťovala rovněž menší zájem klientek o informace, což ale přičítá změnám v péči o nemocné ženy. „Ve známost vešla onkologická centra, mamodiagnostická centra, ženy si mohou řadu informací samy vyhledat na internetu,“ vypočítává některé z nich.
Největším úspěchem Centra Portus o. s. Teplice je popularizace problému lymfedému jak mezi pacientkami, tak zdravotníky, a odborné semináře pro zdravotníky i klienty. „Podařilo se nám získat pro spolupráci odborníky z Fakultní nemocnice Motol, zvláště sekretáře Lymfologické společnosti ČR MUDr. Martina Walda, který se aktivně zúčastnil všech námi pořádaných vzdělávacích akcí,“ upřesňuje Mžourková. Poslední se uskutečnila 9. listopadu ve Vojenských lázních v Teplicích a zájem o ni projevilo 50 zdravotníků z celé České republiky. Dodává, že program prevence rakoviny prsu pro studentky středních škol bude pod jiným subjektem pokračovat i po zániku Centra Portus.
Další podobná zařízení v Ústeckém kraji jsou ARCUS v Ústí nad Labem, AMA v Mostě a Kapka v Chomutově.