K zemi půjde 19 kusů lípy srdčité a 14 kusů jírovce maďal. Podle dendrologického posudku jde o rizikové stromy, které svojí nestabilitou mohou ohrožovat životy a zdraví lidí. Nebezpečné jsou zejména ty, které rostou na levé straně silnice od hřbitova na Kyselku s výrazně vychýleným těžištěm.

Dřeviny mají na kmenech obrovské praskliny, jsou proschlé a ze stromů padají suché větve. „Je velké riziko případného statického selhání s tím, že může dojít k samovolnému pádu dřevin případně jejich částí. V dopadové zóně dřevin je železnice,“ informovala za město Bílina Pavlína Nevrlá.

Kácení dohlíží biologický dozor pro případné zjištění výskytu páchníka hnědého (osmoderma eremita), který je v České republice zařazený mezi silně ohrožené druhy a je uveden v národním červeném seznamu bezobratlých živočichů jako kriticky ohrožený druh. Rozřezané kmeny budou zakopány do jedné třetiny do země v lázeňském parku na pozemku města do takzvaného broukoviště.

I přes svůj název neposkytuje úkryt pouze hmyzu, zabydlet se v něm mohou i ještěrky, slepýši nebo drobní pěvci, osídlit je mohou také včelky samotářky. Vlastníkem pozemků je město Bílina. Vykácené stromy budou na uvolněném místě nahrazeny lípami a jírovci.