„Jednalo se o prodej budovy se souvisejícími pozemky o celkové výměře 1622 m2, která se nachází v klidné rezidenční čtvrti města Teplice. Prodejem tak byla zrealizována poslední z administrativních budov, které ÚZSVM převzal od zaniklého Okresního úřadu Teplice,“ sdělila Jana Lysá, vedoucí samostatného oddělení komunikace, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Podle výpisu z katastru nemovitostí se vila stala majetkem rodiny Třešňákových.