Česká pošta s Centrem pro odstraňování bariér SONS ČR a také se společností pomáhající nevidomým a slabozrakým Tyfloservis vyvinuly unikátní systém. Pošta tak propojila stávající vyvolávací zařízení s novou technologií. Ta umožní nevidomým a slabozrakým klientům používat poštu bez většího omezení.
„Česká pošta je sice státní podnik, ale nedostává žádné dotace, a tak veškeré aktivity spojené nejen s bezbariérami, nevidomými a nákupem technologií musí ekonomicky zvažovat,“ říká Dita Václavíková, tisková mluvčí České pošty.
V letošním roce pošta plánuje investice do majáčků pro nevidomé a majáčků pro nevidomé propojené s vyvolávacím systémem v celkové hodnotě 4 milionů korun.
„Do konce roku, pokud se osvědčí pilotní provoz v Brně, bychom rádi zprovoznili další 19 ks majáčků spojených s vyvolávacím systémem. Dalších zhruba 150 pošt bude do konce roku vybaveno standardními majáčky, které prozatím nebudou napojeny na vyvolávací systém. O které pošty půjde zatím jednáme. V teplickém okrese se předběžně uvažuje o teplické Poště 1 v Dubské ulici. Nemohu však nyní upřesnit zda půjde pouze o poštu vybavenou majáčkem nebo o variantu spojení s vyvolávacím systémem,“ sdělila na dotaz Deníku, kde v regionu bude systém instalován mluvčí České pošty Dita Václavíková.
Standardní vyvolávací zařízení má nainstalované hlasové orientační majáčky a další specializované zařízení. To umožní nevidomému zákazníkovi pomocí bezdrátového ovladače registraci do systému a přednostní vyřízení jeho požadavků. Zákazník je poté za pomoci těchto hlasových majáčků a hmatových profilových lišt navigován k určené poštovní přepážce.
„Při vybírání pošt, kde bude zařízení nainstalováno, spolupracujeme s organizací SONS. Budou upřednostněny pošty, které jsou využívány nevidomými nejvíce,“ podotkla mluvčí České pošty Dita Václavíková.