Problém s nefunkční čerpací stanicí řeší už od roku 2009. Několikrát vše hlásil na příslušné úřady a instituce. Moc nepochodil. „Do této čerpací stanice se stékají splaškové vody z obcí Jeníkova i Oldřichova. Z přečerpávací stanice se tak stal „obecní septik", ze kterého tečou všechny splaškové vody včetně těch hrubých nečistot do pstruhového potoka i s výskytem raků. Doprovodným jevem je šířící se nesnesitelný zápach v okolí čerpací stanice a revizních šachet osazených na potrubí havarijního přepadu, kdy i přes nízké teploty vzduchu není možné otevření oken v domě a ani trávit volný čas na zahradě. Ve „stoce" to prostě nejde," dodal.

Jednou ze zainteresovaných institucí jsou i Severočeské vody a kanalizace (SČVK). „V současné době je čerpací stanice plně funkční a v provozu. Čerpací stanice fungovala v omezeném provozu na jedno čerpadlo. Porucha se odstranila a nyní je v plně automatizovaném provozu," sdělila Iveta Kardianová, ředitelka komunikace a marketingu SČVK.

Čtenáře Bittersmanna tato odpověď moc neuspokojila. „Poslal jsem i stížnost na Českou inspekci životního prostředí do Ústí nad Labem. Tak uvidíme. Je zvláštní, že nikomu nevadí, že z potoka se stala stoka, ve které umírají raci," pronesl. (kos)