„Jedná se o souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve Skleničkově a Kyselské ulici. Akce je ve finančním objemu téměř 6,8 milionů korun (bez DPH),“ řekla mluvčí.

Stávající kanalizační řad ve Skleničkově ulici a v Kyselské ulici, od křížení s ulicí Skleničkovou je tvořen zděným profilem čtvercového průřezu. Je ve špatném technickém stavu, došlo k erozi betonu a zdiva. Proto je nutná rekonstrukce.

Veškeré stavební práce mají být ukončeny do konce října.