Během dne policisté zastavili 152 vozidel a zaevidovali 59 přestupků.

Nejčastějším porušením zákona bylo nepoužití bezpečnostních pásů během jízdy, připoutáno nebylo 13 osob, dvanáct vozidel nevyhovovalo předepsanému technickému stavu. Osm řidičů překročilo nejvyšší povolenou rychlost a dva nepředložili doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Celkem byly přestupcům uděleny blokové pokuty ve výši 14 900 korun.

Paralelně se tepličtí dopravní policisté zaměřili na kontrolu nákladních vozidel. Ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu (CSPSD) a s německými policisty, se kterými dlouhodobě spolupracujeme jak v rámci dohledu nad bezpečností silničního provozu, tak v dalších oblastech, po několik hodin zastavovali kamiony a kontrolovali veškeré náležitosti, které musí vozidla i řidiči splňovat.

Zaměřili se na dodržování dohody AETR, která předepisuje například profesní způsobilost řidičů, maximální dobu řízení, délku a četnost povinných přestávek, nebo dodržování předepsané doby odpočinku a dohody ADR, která upravuje podmínky přepravy nebezpečných věcí a předmětů, pro jejichž vlastnosti (hořlavost, žíravost, výbušnost a další) může být jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí.

Nezapomněli ani na vážení vozidel, která často převáží větší náklad, než zákon umožňuje a překračují tak nejvyšší maximálně povolené hmotnosti jednotlivých vozidel, či jejich souprav, případně maximálně povolené hmotnosti na jednotlivé nápravy i na skupiny náprav, což má nejen negativní dopad na kvalitu komunikací, ale i na ovladatelnost jízdních souprav během jízdy.

Během akce policisté zaevidovali sedm porušení platné legislativy, nejčastějším porušením zákona byl nevyhovující technický stav, jeden řidič nedodržel bezpečnostní přestávku a předepsanou dobu jízdy.

Celkem policisté řidičům kamionů uložili blokové pokuty ve výši 3 200 korun, jeden případ na místě předali k projednání ve správním řízení úředníkům Krajského úřadu Ústeckého kraje, kteří se na akci také podíleli.(dav)