Za pravděpodobnou příčinou zahoření palet s izolací po vyhodnocení technologických dat a záznamů lze označit vniknutí kusu roztaveného skla do izolace.

„Při najíždění rozvlákňovacích strojů je proud skloviny naveden do rozvlákňovacího kola a za určitých podmínek může sklovina o teplotě téměř 1100°C odstříknout do rohože izolace, která se pod strojem formuje.

Tam je horký kus skloviny uzavřen další vrstvou vláken a byť je rohož v procesu tvarování a následně i po vytvrzení intenzivně ochlazována, izolace v tomto případě pracuje proti a svými tepelně izolačními vlastnostmi kus skla udržuje horkým. Byť je toto riziko malé a je řízeno interními předpisy s využitím infrakamer nebo rentgenu, je-li sklo dobře „zaizolované“, může následně v zabalené roli dojít k exotermické reakci. Teplo, které se při této reakci uvolnilo, se nemohlo rozptýlit do okolí díky dokonalým izolačním vlastnostem produktu a vedlo ke zvyšující se teplotě a zahoření obalové PE folie a dřevěné palety,“ vysvětlila příčinu nedělního požáru v závodu Knauf Insulation tisková mluvčí Libuše Maxová.

Po kontrolní inventuře skladu výroby firma Knauf konstatovala, že bylo poškozeno celkem 406 palet, což představuje zhruba 138 tun izolace. Protože se jednalo o lokaci skladu s nejvýkonnější izolací na trhu, dodávanou především do Německa a Rakouska, celková škoda se vyšplhala na 2 500 000 korun.
Jak zdůraznil ředitel závodu Jan Brázda, schopnost společnosti dostát svým závazkům ovlivněna nebyla, úroveň servisu nebyla incidentem ovlivněna.

Závod Knauf Insulation v Krupce v rámci svých investic instaluje novou generaci rentgenu, který kontinuálně vyhodnocuje rohož na lince. Kromě výrazného posunu v řízení procesu distribuce vlákna v izolaci umí nová generace rentgenu rovněž identifikovat jakékoliv odchylky v densitě rohože izolace.

Tím podle vyjádření tiskové mluvčí závodu Libuše Maxové závod Knauf Insulation výrazně posouvá nejen standard kvality, ale i proces řízení svých rizik.
Zařízení v ceně 300.000 € bude v závodě v Krupce instalováno do čtyř měsíců. (lmax)