Pozor na změny v Teplicích. V současné době probíhají uzavírky v ulicích Libušina a Spojenecká, o kterých průběžně v Deníku informujeme. V pondělí by měla být Spojenecká ulice po rekonstrukci kanalizace již průjezdná a naopak uzavřena by měla být sousední Nákladní. Podle potvrzení z magistrátu se tak mělo stát od 15. října. Zdrželo se to o několik dnů.

Na změny se připravte také v Trnovanech. V souvislosti s výstavbou nového obchodního centra zde bude upraveno dopravní značení světelné křižovatky ulic Masarykova, U Vlastního krbu a vjezdu na parkoviště obchodního centra. Pozor: Vjezd do ulice U Vlastního krbu je nově stanoven ze směru z Palackého ulice. Výjezd na Masarykovu ulici bude umožněn všemi směry.


Ulice Libušina v teplické části Řetenice je stále uzavřena pro dopravu. Průjezd je povolen pouze pro vozidla MHD, stavební dopravu a také sanitky mohou projíždět „na majáky“. Pro MHD jsou zde semafory pro kyvadlový provoz. Ostatní osobní doprava musí přes město. Nákladní doprava je odkláněna na Duchcov. Podle magistrátu byla právě tato možnost zvolena ve všech ohledech jako nejschůdnější a to v zájmu dokončení stavebních prací a zprůjezdnění celé ulice Libušina před započetím řádné zimní údržby silnic.

Ve Spojenecké ulici v Teplicích probíhala už od prázdnin velká rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizačního vedení. Pro motoristy to představovalo jediné, zvyknout si na přechodné omezení provozu, které bylo s touto stavební činností spojeno.
Podle informace z VHS bude uzavírka Spojenecké ulice ukončena v pondělí. Zároveň na to naváže rekonstrukce kanalizace v části Nákladní ulice. Tedy další omezení provozu.