Data ze všech zemí účastnících se šetření umožní lépe srovnávat společenské postoje v naší zemi se situací v dalších zemích ve světě. Proto tazatelé budou obcházet náhodně vybrané domácnosti na Teplicku. Průzkum trvá přibližně 5 minut. Tazatelé navštíví vybrané domácnosti v období od ledna až do konce února. Dotazování probíhá osobním rozhovorem. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů českých občanů.