Bližší informace o konání výluky a zajištění dopravy cestujících lze získat u zaměstnanců železničních stanic, popř. u operátorů Kontaktního centra ČD na lince 840 112 113, kteří zajišťují podávání informací po dobu 24 hodin denně.

Zastávky pro náhradní autobusovou dopravu jsou označeny a informace lze získat přímo ve stanicích, kde má vlak projíždět.
Připravuje se také výluka mezi stanicemi Osek a Louka u Litvínova, a to ve dnech 28. a 29. března vždy v době od 7.10 do 12.20 hodin. I po dobu konání této výluky bude železniční trať v daném úseku pro vlaky zcela neprůjezdná. Šest vlakových spojů Českých drah bude každý den v době výluky nahrazeno náhradní autobusovou dopravou (NAD) v úseku Osek až Litvínov. (re)