Linky č.127 a 132 budou odkloněny po objízdné trase ulicemi Mlýnskou, Pražskou, Plynárenskou a Bystřanskou. Na objízdné trase bude zřízena pouze náhradní zastávka Valy, Bystřanská. Důvodem je uzavírka Rooseveltovy ulice v době konání oslav.Pro odvoz diváků slavnostního ohňostroje budou v sobotu 25.5.2013 po jeho skončení vypraveny kromě pravidelných spojů i spoje posilové s odjezdem ve 23:00 hod. z Benešova náměstí.