Při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Seifertově ulici, kde investorem byla Severočeská vodárenská společnost, se město Bílina dohodlo s tímto investorem, že v této části ulice nebude položen asfaltový povrch, ale dle postupné plánované revitalizace okolí kostela sv. Petra a Pavla sem přijde dlažba. "Ušetřené náklady na asfaltový povrch poskytl investor městu. S ohledem na dopravní vytíženost Seifertovy ulice bylo dále rozhodnuto, že položení dlažby proběhne až v prázdninových měsících s dokončením nejpozději do 6. 9. 2024," píše k tomu město na svých webových stránkách.

V této souvislosti jsou stanovena dopravní opatření, tj. objízdná trasa z ul. 5. května a Tyršova na Mírové náměstí povede přes ulice Zámecká a Komenského, úplný zákaz vjezdu bude pouze do ulice Na Zámku. Řidiči by v maximální možné míře měli využívat pro cestu na náměstí komunikace okolo prodejny Lidl a dále po silnici I/13.