Prodej zábavné pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992.

Pokud využíváme této mezivánoční doby pro úklid své domácnosti, nezapomeňme rozhodně na věci uložené na balkoně. Během oslav konce roku totiž může zbloudilá petarda nebo jiný kus zábavní pyrotechniky věci na balkoně snadno zapálit.

Když přece jen dojde k požáru, snažme se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňme život a zdraví, teprve potom majetek.

Jestliže je to možné, snažme se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Využijme hasící přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z neumělých vláken), dávejte si přitom pozor, aby vám oheň nezatarasil únikovou cestu. Pozor na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny. Pokud dojde například k požáru vánočního stromku s elektrickými svíčkami, musí se nejprve vypnout proud a teprve pak lze hasit. A pamatujme, zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy nehasíme vodou ani pěnovým hasicím přístrojem.

Jakou pyrotechniku lze bez obav koupit?

Na trhu by se měla objevovat pouze zábavní pyrotechnika splňující základní bezpečnostní požadavky, které byly prokázané posouzením shody, tzv. odzkoušením. To v České republice provádí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Na takový výrobek musí výrobce umístit označení „CE" (Conformité Européenne) a přiložit návod k bezpečnému použití v českém jazyce. Takovou pyrotechniku si poté lze bez obav zakoupit.

Kterým výrobkům je lepší se vyhnout?

Lidé by se měli vyvarovat nákupu zábavní pyrotechniky na nejrůznějších tržištích, venkovních stáncích či na internetu. Setkat by se totiž mohli se zbožím, které ztratilo svou kvalitu. Například nesprávným skladováním a nebo přímo s výrobky, které u nás nejsou legální. Při manipulaci s takovou pyrotechnikou by tak mohlo dojít k neočekávané reakci a zbytečným zraněním. (re)