Ve stáncích lze dle vyhlášky prodávat jen zábavní pyrotechniku 1. třídy, tedy tu nejméně nebezpečnou. I tak se dá ale „na černém trhu" pokoutně nakoupit neschválená pyrotechnika. Ta je ale pak o mnoho nebezpečnější a velmi riziková.

A také si dávejte pozor na požáry. Když už začne hořet, co máte tedy udělat:

„Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Využijte hasicí přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z neumělých vláken) apod., dávejte si přitom pozor, aby vám oheň neodřízl únikovou cestu. Pozor na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny. A pamatujte, zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy nehasíme vodou ani pěnovým hasicím přístrojem," nabádá Lukáš Marvan, mluvčí teplických hasičů. (re)