Zákaz vstupu do lesa platí ode dne vyhlášení do konce prázdnin, popřípadě do odvolání.

"Důvodem je zvýšené požární nebezpečí v důsledku dlouhotrvajícího sucha," uvedla Ivana Müllerová z Magistrátu města Teplice.

Jen poznámka, zákaz se netýká parků, ani třeba Písečného vrchu v Teplicích, což není les. Ale na Doubravku nebo do lesů ke Třem dubům už je zákaz.

Akutní nebezpečí požárů

Současně magistát podle lesního zákona ukládá vlastníkům lesa a právnickým a podnikajícím fyzickým osobám hospodařícím v lese, aby s odkazem na tuto veřejnou vyhlášku zákaz vstupu zřetelně označili v terénu (zejména na začátku lesních cest) a po uplynutí doby zákazu vstupu označení odstranili.

V lesích hrozí vznik požárů více než kdy jindy. Zákaz má proto preventivní charakter. Kdo se přecijen vydáte do lesů, dávejte pozor, abyste někde nazaložili požár, třeba vyhozením hořící cigarety. Na táborák v lese zapomeňte!

Ze zákazu vstupu je vyloučena:- hospodářská činnost v lese dle pokynů vlastníka lesa
- činnost fyzických a právnických osob majících oprávnění k činnostem v lese podle zvláštních předpisů nebo rozhodnutí orgánů státní správy lesů
- činnost zaměstnanců státní správy
- činnost složek Integrovaného záchranného systému (IZS)
s podmínkou zabezpečení maximálních protipožárních opatření a respektování konkrétních pokynů vlastníka lesa k ochraně lesa.