Z tohoto důvodu může docházet ke zpoždění osobních vlaků a nebude možné vždy zajistit přípojné vazby. České dráhy žádají své zákazníky, aby pro zajištění přestupu v přípojných stanicích, použili raději předchozího spoje. Bližší informace o konání výluky a zajištění dopravy cestujících lze získat u zaměstnanců železničních stanic, popř. u operátorů Kontaktního centra ČD na lince 840 112 113, kteří zajiš-ťují podávání informací po dobu 24 hodin denně. (re)