Rozpis jednotlivých ulic najdete na úřední desce. Respektujte přenosné dopravní značky. V opačném případě se majitelé parkujících automobilů vystavují nebezpečí odtahu vozidla.(re)