„Stávající kanalizační stoka slouží již více než 80 let a v souběhu s ní je vedený i starý vodovod, jehož kamerová prohlídka rovněž ukázala jeho špatný technický stav. Proto akciová společnost Severočeská vodárenská společnost rozhodla o souběžné opravě obou vedení. Rozsah prací si vyžádal rovněž omezení autobusové dopravy, kdy spoje č. 489 a 490 nezajíždějí do stanice Pozorka, náměstí," řekl starosta Dubí Petr Pípal.

Omezení potrvají do konce měsíce června, kdy by měly být všechny rekonstrukční práce v daném úseku ukončeny. (re)