Silnice měly být postaveny už letos, zatím je vybudována jen část. Práci dělníkům zkomplikovalo podloží. Problémy se objevily až po provedení zemních prací, inženýrsko-geologický průzkum je neodhalil. „Zemní práce ukázaly, že v některých úsecích se v podloží komunikací nacházejí zeminy, jejichž deformační charakteristiky jsou výrazně nepříznivější, než se předpokládalo,“ řekl mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký.

Provedené hutnící zkoušky vše stvrdily. „Ukázalo se, že stávající návrh sanací pláně kamenivem je nedostatečný. Převážná trasa komunikací vede po výsypce, která je z hlediska nasypaných zemin nehomogenní. Nebylo možné předchozím inženýrsko-geologickým průzkumem zastihnout všechna riziková a málo únosná místa. Na základě výsledků polních zkoušek byla zvolena kombinace sanace pláně pomocí kameniva a aditivovaného granulátu,“ vysvětlil mluvčí.

Alexandr Vanžura, Děčínský deník
Komentář: Stávka za dvě procenta je promarněnou příležitostí

Silnice Štěpánov – Kostomlaty pod Milešovkou a Razice – Kostomlaty pod Milešovkou měly být hotové už letos, nový termín je do konce příštího roku. „Čím dříve to bude, tak tím lépe. Jedná se o další etapu rekultivace, která má napravit to, co bylo kdysi zrušeno,“ uvedla starostka Hrobčic Jana Syslová.

Parametrově půjde o silnice III. třídy. Hrobčice by rády do budoucna protkaly výsypku ještě cyklostezkami. „Připravujeme projekt na jejich realizaci. Výsypka se pro kola hodí. Obzvláště, když by se využily technické cesty, které používaly doly. Líbilo by se nám, kdyby byla výstavba financována z vládního programu 15 ekomiliard určeného na revitalizaci krajiny narušené těžbou hnědého uhlí,“ zmínila Syslová. „Jde o obří plochu, která má značný potenciál. V budoucnu by mohla být oázou pro turisty a sportovce.“

ZBÝVÁ 500 HEKTARŮ

Zaniklá obec Radovesice, která výsypce dala jméno, územně spadá pod Hrobčice. Výsypka má přes 1500 hektarů, zrekultivovat zbývá už „jen“ asi 500 hektarů.

Stát zatím postavil pouze jednu ze slibovaných tří silnic přes výsypku. Konkrétně předloni byla otevřena silnice Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou. Novou komunikaci vybudovaly Severočeské doly, zkolaudoval ji bílinský odbor dopravy. Šestikilometrová přímá propojka je určená pouze pro osobní automobily, kamionová doprava tudy neprojede.

Peklo v Oseku.
FOTO, VIDEO: Osekem prošli pekelní Krampusáci, sledovaly je davy lidí

V místech dnešní výsypky se dříve nacházelo pět vesnic – Lyskovice, Chotovenka, Hetov, Dřínek a největší z nich byly právě Radovesice. Stroje je zbouraly v roce 1971. Od té doby sem až do roku 2003 putovala po dopravníku vytěžená zemina z bílinských dolů.

Radovesická výsypka patřila k největším svého druhu ve střední Evropě. Uloženo do ní bylo přes půl miliardy kubíků zeminy.